Dự án nhà phố thương mại Novahill Mũi Né.

Thầu Phụ Ricons .

Hạng mục: Vật Tư Nhân Công Hoàn Thiện